PDA

View Full Version : Spread the righteous, blue mana potionOP411
07-10-2015, 09:28 PM
Blue and Spiritual
this is by far the best piece i have ever heard.
http://www.datpiff.com/OSHUN-Asase-Yaa-mixtape.704680.html

1, 5, 8, 10, 12

14 more days for Pound Syndrome
& i love TeamBackPack

God, i love music and am in touch with a divine creature - truth

--------------- Heres some deaTH t0 balance the ltfe

.................................................. ......,;itjfffffffji,............................
.................................................. ..ifDKWW############WKDLi........................
.................................................; LKW######################KGj,....................
...............................................jE# ############################WDj..................
.............................................jK### ###############################Kj................
...........................................tK##### #################################Et..............
.........................................,GW###### ##################################WL.............
........................................;K##WWWWKK KKKWWW##############################D,...........
.......................................;K##WEDDDDD DDEKKEEDDK###########################K;..........
.......................................;E##EDDDDEK KGj; ,LW#########################K;.........
........................................,GWWEDEEf, fW########################K;........
..........................................fWWKt , ,K########################K,.......
...........................................DG. iGK fKGj; .K########################L.......
..........................................Lf iKWDD. ;jLE#D. ,########################Wi......
.........................................iD GDi ;DW. L########################K,.....
.........................................D; Gt fG t#########################L.....
.........................................K j; G L#########################W;....
........................................;E ; EE#########################f....
........................................;K t. i ; ., ;KDW########################E....
.........................................W f G f L EDDK########################W,...
.........................................E; f .D ;; f. GEDDW#########################t...
......;jjjji,............................iD G. Di ii ,G. LKGDDW#########################f...
......D. tGft...........................Lj;KffEf .KjjDD. .DEDDDDW#########################L...
......;jjjif. ;Lj.......;;................,E;.jj,i iGf; tEDDDDDEW#########################f...
.,tjfLLjftijfi tD;..,fLfGL................,Gf f#j ,KKDGDDGDKW#########################j...
,G, D,ijfGDff;ff,Ki jG,.................tG fWK .jEEDDDDW##########################i...
.fLjjjjfL .Ei tKifLf..................tL t .,,;iLKEDKW#########################W,...
.......,;jff;fi j E ;f..................iEfLGGE jGKKEEEEDDW##########################D....
..,tfjtDtttjEL ii fjL...................,,...tE t ;W.GEDDDDDKW#####WKKKW###############Wt....
.;G, .,Lji;.D; tt Lt.....................;fGj.; f ,DW#;tKDDDDKW###KL;,...,jK#############D.....
.,Lfjjti;;itGL ...E,.....................jDt.ti DfE###;,KDDDEW##Wj.........,D###########K,.....
.............iDj iKW........................ifGKGW######; KDDEW#WG,...........,W#########Ki......
...............iLfDKKWj..........................E j#######; LDEW#Wf..............D########Wi.......
.................fWEDWK..........................G f#######; iWW##j...............E#######Ki........
.................LWDDWWt................i,......iK j#######. ###L...............jW#####WG,.........
.................EWDDKWE................EDt....tE; K######L E#D.............jfEW###WKL;...........
.................WWDDEWWi...............E jGi.fDtW######G f#i.............;jLGGfj;..............
................,WKDDDW#E..............,E jDKf#####WWf iK....................................
................iWEDDDKW#L.............,D tL,tj#t, .E D....................................
................jWEDGGEW#W;............,D L G. ,t D,...................................
................LWDGDDEW##D............,E . .. jG...................................
................DWDDKWW####j...........;K i#E;.................................
................KWWWW######W;..........,W .,;tjLGEW##Wf................................
................fW##########E...........W, ,;tfGDfLfK###ftK#####Ei........................... ...
.................;EW#########L..........DGGEK####W G,..,W##K..,LW####WL,............................
...................fW########Wt..........tE####WL, ....j###t....iE#####Kt...........................
....................;EW#######W;.......,GW####Ei.. ....K##E.......fK####WD;.........................
......................fW#######K,.....jW####Wf.... ...iW##j........,GW####WL,.......................
.......................iK#######D...iEW###WD;..... ...G##W...........iE#####Kt......................
........................,G#######D;GW####Et....... ..,W##G.............tK####WD.....................
..........................jK######W####WL......... ..j##Wi...............L####L.....................
...........................,GW#######WE;.......... ..K##E...............tW###D......................
.............................tK#####Kj............ .i###f.............;D####E,......................
..............................,D###G,............. .G##W;...........;GW####K;.......................
................................LWj............... .K##K...........fW#####Wi........................
.................................,................ t###G.........tK######WL.........................
.................................................. D###t.......,GW#######D..........................
................................................., W##W,......jK########K,..........................
.................................................t ###E.....;D#########W;...........................
.................................................D ###L...;GW#########Wt............................
................................................,W ###t..fW###########L.............................
................................................j# ##W,.GW###########K,.............................
................................................G# ##E.;E###########Wi..............................
................................................E# ##f;D,D##########f...............................
...............................................,W# ##tE. ;#########E................................
...............................................tW# #WDi ;W#######Wi................................
...............................................f## ##G t.jiW######L.................................
...............................................G## ##; j f;E#####E..................................
...............................................E## ## i ;KtE###Wi..................................
...............................................W## #K jj.;W##L...................................
..............................................,### #K LDjfjD#W;...................................
..............................................;### #K .DGjffEDDGD...................................
..............................................;### #WGf ifjfKDEDG...................................
..............................................;### #ijGf, E,.jGt...................................
..............................................;### #;..;LELEDDi.....................................
..............................................;### #i.....tfi.......................................
..............................................i### #t...............................................
..............................................i### #f...............................................
..............................................t### #G...............................................
..............................................j### #W,..............................................
..............................................j### ##j..............................................
..............................................f### ##K,.............................................
...................................,;;........G### ###D........fDDL;................................
..................................jWWWWf......K### ####D,.....tWWWWWj...............................
.................................jW##DGK;....f#### #####Kj....;EjfK#W;..............................
..........................;LDGj..E##K..;,...LW#### #######Ej,.....i##L..LKKDi.......................
.........................tWWEtti.E###L;,,;fK###### #########WDj;;;G##E.,KjjWW;......................
.........................E##t...;L######W######### #############W####K,.;..GWL......................
.....................jGG;tK##KKWW################# ###################Kj,,jWWitDDL,.................
...................;E#EjG.,G###################### #####################WW#Wj..;KWE.................
...................D##WLffDW###################### #########################WfitW#W;................
...................E############################## ###########################W##